Liveuppdateringar från Kommunfullmäktige 19 april

Nu är det dags för Kommunfullmäktige! häng med i debatterna och läs det senaste skvallret här!

Liveuppdateringar från Kommunfullmäktige 19 april

Om fyra minuter börjar kommunfullmäktige... Häng med i debatterna här! (och får subjektiva reflektioner och roligt skvaller´på köpet)

Bye bye avgiftsfrihet

Regeringen presenterar idag sin proposition om studieavgifter för utländska studenter utanför EU, som regeringen väljer att presentera som en kvalitetssatsning. Hur detta är att betrakta som en kvalitetssatsning är bortom det samlade studentsveriges förstånd, nu när regeringen sorlar bland eventuella toppakademiker genom att stänga ute de mindre bemedlade.


Utbildning och kunskap ska inte vara en handelsvara, men det allvarligaste med propositionen är att man riskerar slå hårt mot den internationalisering som många lärosäten jobbar med. Konkurrensen om studieplatserna kommer bli mindre, då ett färre antal människor kommer söka sig till högre utbildning. Därmed blir det fel att se detta som en kvalitetssatsning, samtidigt som administrationen kring insamlandet av avgiften kommer vara dyr och omständlig. Förmodligen kommer antalet utländska studenter att rasa, precis som det gjorde i Danmark. VSF, S-Studenter och Gröna Studenter kommer arbeta gentemot en kommande röd/grön-regering för att återinföra en avgiftsfri högskola.

Ny databas kopplar ihop studenter och arbetsgivare

En nyskapad databas ska förenkla och öka utbytet mellan studenter, gamlastudenter och arbetsgivare.


Här står nyttig forskning i fokus

Nära kontakter med näringslivet är bra för den vetenskapliga kvaliteten iforskningen. Det är en av slutsatserna i Sveriges lantbruksuniversitetssjälvutvärdering Kvalitet och Nytta.Institutionen för mikrobiologi arbetar aktivt för att vara förberedd så fortnyttan dyker upp.


"Män fick gå före i kön till utbildning"

31 kvinnliga studenter som försökt komma in på psykologutbildningen stämmerLunds universitet för könsdiskriminering.


Kvinnor stämmer Lunds universitet

31 kvinnliga studenter stämmer Lunds universitet för olagakönsdiskriminering. Kvinnorna anser att det blivit förbigångna av män somautomatiskt fått förtur till psykologutbildningen.


Hon visste inte att drömmen kvoterats bort

Beate Magnusson är arg. Hon hade ingen aning om att hon missat sin önskedrömför att hon tillhörde fel kön. Det fick studenten veta först när Centrum förrättvisa ringde henne.


DO anser inte att man gjort något fel

På onsdagen anmäldes Diskrimineringsombudsmannen, DO, till JO för brott motdiskrimineringslagen. Detta efter att myndigheten beslutat att inte hjälpatvå kvinnor som inte kommit in på den utbildning de sökt, något kvinnornamenar beror på könsdiskriminering. DO anser inte att man diskrimineratkvinnorna. Varken DO eller regeringens delegation för jämställdhet ihögskolan anser att positiv särbehandling behöver vara något negativt.


Lunds universitet pekas ut som värst

Kvinnor väljs bort på grund av sitt kön vid svenska högskolor. Lundsuniversitet stämdes igår på 1,65 miljoner kronor för olaga diskriminering,och pekas ut som ”värst” i ny rapport. Rektor Per Eriksson vill fortsättaatt ge fördel åt underrepresenterat kön.


Studenterna är upprörda sedan rektorn bytt fot

I sista stund bytte rektorn fot och rev upp känslorna blandekonomistudenterna och deras lärare på Högskolan i Gävle. – Möjligheternaatt utveckla ekonomiämnet försämras, säger Johan Hjalmarsson och PatrikSalmén i styrelsen för studentföreningen Gavlecon.


Se individen

Det kön du råkar ha fötts till ska aldrig få avgöra om du kommer in pådrömutbildningen eller inte. Landets högskolor måste upphöra meddiskriminerande antagningar.


SJ-priser slår hårt mot studenter

Den faktiska studentrabatten Uppsala-Stockholm ligger på omkring 6 procent.Att pendla Stockholm-Uppsala kostar för en student drygt 1 900 kronor -cirka 24 procent av studiemedlet. Det tycker inte vi är okej, skriverUppsalastudenterna Johanna Ärlund och Marika Blomgren.


Nu sopar vi bort Carl Tham

De fristående forsknings­stiftelserna kan nu återupprättas. Därmed sättspunkt för det socialistiska löntagarfondsexperimentet, skriver TobiasKrantz.


Otillräcklig höjning av studiemedel

Regeringen har aviserat en höjning av studiemedlen. En student som har fulltstudiemedel ska få 352 kronor mer varje månad efter nyår. Det är ettvälkommet tillskott, men för lite pengar i en alltför tunn plånbok.